Občanské sdružení Ketc Vás Vítá na svých stránkách.

Stanovy OS Ketc

5. ledna 2008 v 18:23 | Jaroslava Málková |  O nás
I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
KETC

Základní ustanovení

1.1 Název sdružení občanů je " Občanské sdružení KETC" (dále jen sdružení).
1.2 Občanské sdružení je dobrovolným sdružením občanů věnující se organizování kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti , mládež, ale i ostatní občany.
1.3 Občanské sdružení je právnickou osobou.
1.4 Sídlem občanského sdružení je 687 52 Korytná 196
II.

Cíle sdružení

2.1 Cílem sdružení je:
· Nabídnout všem věkovým skupinám občanů kulturní program při různých příležitostech.
· Zajišťování poznávacích a vzdělávacích akcí.
· Navazování spolupráce s jiným složkami a sdruženími, které se věnují podobné činnosti v rámci obce, regionu, ale v širší působnosti v republice.
· Vytváření atraktivních volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevenci patologických jevů.
III.

Orgány sdružení

3.1 Orgány občanského sdružení jsou:
a) členská schůze
b) výkonný výbor
3.2 Členská schůze
3.2.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
Schází se pravidelně 1x ročně.
Pokud o svolání členské schůze písemně požádá nejméně 1/3 členů sdružení, koná se členská schůze nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení takové žádosti.
Pokud o svolání členské schůze písemně požádá výkonný výbor, koná se členská schůze nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení takové žádosti.
3.2.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členů sdružení. Jednání členské schůze řídí pověřený člen výkonného výboru. K platnosti rozhodnutí členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Ke změně stanov sdružení je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů.
3.2.3. Členská schůze rozhoduje zejména
a) zániku sdružení
b) o přijetí a změně stanov
c) o sídle, názvu, symbolice sdružení
d) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku sdružení
e) schvaluje zásady hospodaření
f) schvaluje činnost sdružení
g) o změně rozhodnutí výkonného výboru
h) o majetkovém vypořádání při zániku sdružení
3.3 Výkonný výbor.
3.3.1 Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení.
3.3.2 Výkonný výbor je tříčlenný. Ze svého středu volí předsedu, hospodáře a tajemníka.
3.3.3 Výkonný výbor se schází dle potřeby a svolává jej předseda.
3.3.4 Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje výkon rozhodnutí členské schůze
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost sdružení
c) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k hospodaření, k rozdělení dotací a příspěvků od státu a příspěvků od právnických či fyzických osob
d) zajišťuje spolupráci s ostatními sdruženími, organizacemi, spolky, podniky, atd.
e) zajišťuje financování a nakládání s majetkem sdružení
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama